ASHTAM – V. Puyehue – SAEF 0616 0945

ASA 0070 SAEF 06160945

(ASHTAM 0070
A)SAEF SAVF
B)06041400
C)CORDON CAULLE 1507-141
D)4052S/07220W
E)NIL
F)OBS ASH CLOUD: SFC/FL300 MOV SE 40/50KT FROM THE SUMMIT S4052
W07220-S4200 W06300 – S4700 W05300 – S5100 W04800 – S5000 W05900 –
S4500 W06700 -S4052 W07220
G)MOV SE 40/50KT
H)SAEF: TMA BARILOCHE
SAVF: OBS ASH CLOUD: SFC/FL300: ESPACIO AEREO SUPERIOR: UT109,
UT108,UT662, UA570, UT106,UT657, UT105, UW41, UW40, UW39, UW33,UW44.
ESPACIO AEREO INFERIOR: TMA TRELEW, TMA ESQUEL, W18,W33, W38, W39,
W44, W41,W40, T661, T657, T105.
FCST ASH CLD +6HR: TMA VIEDMA, TMA TRELEW, W33, W18, T661, T657,T105,
W38, W39, W40.
I)NIL
J)VAAC BUENOS AIRES
K)FCST ASH CLD +06HR: 161400Z SFC/FL200 S4052 W07220 – S4000 W06500 –
S4500 W05300 – S5000 W04100 – S4700 W02000 – S5100 W01600 – S5900
W02700 – S5500 W05000 – S4500 W06400 – S4052 W07220

FCST ASH CLD +12HR: 162000Z SFC/FL200 S4052 W07220 – S3900 W06300 –
S4500 W05200 – S5000 W04000 – S4700 W02000 – S5000 W01300 – S5900
W02300 – S5500 W04900 – S4700 W06100 – S4052 W07220

FCST ASH CLD +18HR: 170200Z SFC/FL200 S4052 W07220 – S3800 W06400 –
S4200 W05600 – S4800 W04100 – S4500 W01900 – S5000 W001000 – S6000
W02100 – S5200 W05500 – S4052 W07220

NEXT ADVISORY: WILL BE ISSUED BY 20110616/1400Z.)